Nödvändiga åtgärder i ett gammalt hus

Om man blivit stolt ägare av en äldre fastighet så finns det saker som är viktiga än andra att åtgärda allra först. Framförallt så gäller det att se till så att huset är säkrat för vatten och vind. Tak, grund, fönster är saker som kan ställa till det ordentligt om något av dessa är av dålig kvalité.

  • Tak – Här så gäller det att se till så att man har ett fullgott skydd då taket skyddar mycket av huset. Ett tak får utstå mycket under alla våra årstider. Vintertid så är det mängder med snö som pressar mot taket. Andra årstider så är det regn och vind som frestar på våra tak. Lägg ett ordentligt tak så klaras sig huset länge.
  • Fönster – För att kunna behålla så mycket som möjligt av värmen i huset så gäller det att ha riktiga fönster som klarar detta. Under vintertid så gäller det att hålla inne värme men även sommartid så kan det vara skönt om glasen inte släpper in allt för mycket värme.
  • Grund – Det gäller att se till så det är en väl fungerande dränering från huset. Har man dessutom en källarvåning så är det än viktigare att det inte händer något och det blir översvämning eller fukt i våra källare. Är det en dålig dränering så bör denna åtgärdas omgående.
  • Vatten & avlopp – Detta är också något som är grundläggande för en bostad. Det gäller att lösa problemen innan man börjar med något annat. Det kan vara att inspektera, rengöra och renovera gamla avloppsrör med relining innan man påbörjar något annat renoveringsmässigt inomhus.

Post navigation